Jumat, 30 Desember 2011

Pantai Pacitan Luwih Wangun Katimbang Presiden Pacitan

Iki babar blas dudu provokasi apa meneh ngawur-ngawuran. Ini tenanan.... pacitan ki sakjane ora terkenal mergo presidenen, nanging nek dewe gelem mlaku mlaku nang pantaine... mesthi bakalan kagum. Lha piye ora??? Pantaine ki uapik tenan lo. Teksture werna werna... ana sing pasir putih jembar, ana sing akeh watune, ana sing iso dinggo surfing.Isuk kuwi, aku karo metreks bojoku, numpak mobil meneh rada gasik, merga pingin nyusuri laut pacitan. Lha nek awan mengko pasti gosong kulitku sing wis njanges iki. Isuk kuwi saka madiun, dalan isih sepi. Aku lan bojoku memutuskan ora maem sarapan sik, merga duwe rong alternatif: Ayam Lodo utawa Nasi Thiwul. Saka Madiun nang pacitan butuh sekitar rong jam numpak mobil. Metu saka pacitan, warung Ayam Lodo wis ketok. Ning kok ketoke ora patiya sip yo?? Yo wis diputuskan nggo bablas ke Jalan Solo Pacita km 5. Dalan mulai rada munggah. Tekan sak durunge pelabuhan pacitan, kiwa dalan, warung nasi thiwul wis ketok.... lan... wowwww Tuna bakar, Gule rajungan dipadukan karo nasi Thiwul... uenak tenan. Sayurane rata-rata regane sewu rupiah.Bar maem wareg, perjalanan diteruske... Mampir sedilit nang pelabuhan Pacitan... wahhh ning sepi... pas ora ana kapal merapat. Dadi ora ana gambar sing apik dinggo difoto. Yo wis bablas... menuju Pantai tamperan. Pantai Tamperan iki pantai sing bebatuane terangkat.... nang pinggire ana mercusuar cilik wernane abang. Aku lan metreks potret dilit... ora kalah gaya karo kethek kethek sing ana nang alas cedak pantai kuwi.Okkkkeee... lanjut. Tujuan sakteruse 3 pantai: Pantai Srau, Watu Karung lan Klayar. Pantai Srau iki bentuk kaya tanjung, ombake gede. Ana beberapa Landa sing surfing nang kono. Nang tebing tebinge akeh wong sing dho mancing. Ombak sing gedi gedi.... jlegar jlegur.... Pasire putih... resik lan sepi.Suasana Pantai Watu Karung yo ora beda adoh karo pantai Srau... termasuk daerah surfing. Sepanjang jalan nang desa Watu karung nelayan pada nggelar jaring, milihi iwak. Oya... dalan menuju pantai-pantai Pacitan ora patiya gampang lo... dadi butuh ketrampilan khusus dinggo mengemudi. Nah tujuan berikutnya adalah Pantai Klayar. Saka pantai Srau dan Watu karung isa.... tapi asyeeemmmmmm dalane marai deg degan tenan... munggah medun ora karuan... dalane cilik. Nek simpangan berarti kudu ngalah salah siji. Menurutku sih... luwih apik ambil jalan besar, lan ora neruske saka 2 pantai mau. Luwih apik lewat jalan besar, terus agi menggok ngiwa, utawa, saka arah wonogiri, belok kanan. Sing iki dijamin luwih aman dan nyaman.

Lha ning wis kebacut.... yo piye meneh.... disambi ndremimil muga muga ora kebanan... lha ora ana tambal ban blas je.... akhirnya kami sampai ke pantai yang luar biasa apike.... asli nek iki sedep tenan.Sing ora ngerti mesthi di kira tanah Lot utawa pantai di Bali. Padahal iki di Pacitan lo bro... Pantai iki aku watu gede gede banget kaya obelix.Keunikan liyane adalah... nek esuk nek pas surut... ombake ndlesep nang watu-watu kuwi mau. Ombake dadi nyuwara kaya sempritan... sambil muncrat kaya air mancur [air mancur kok muncrat... ra konsisten blas..]

Bareng wis puas.... yo njuk kukut lah... bali meneh nang nyogja.... Asliii nek iki bener-bener mengasyikkan. Pantai Pacitan memang luwih wangun katimbang presiden Pacitan.